Home Nieuws LVG Subsidieregeling Duurzame ontwikkeling Visserijgebieden afgesloten; tijd om de balans op te maken
Subsidieregeling Duurzame ontwikkeling Visserijgebieden afgesloten; tijd om de balans op te maken

De periode van vijf jaar Lokale Visserijgroep is afgesloten. De regeling Duurzame ontwikkeling Visserijgebieden was een onderdeel van het Europees Visserijfonds (EVF). Het EVF loopt 31 december 2015 af. In de opvolger van het EVF, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is door Nederland niet opnieuw gekozen voor een regionale benadering.

Tijd om de balans op te maken: Door middel van vijf tenders zijn 18 projecten ondersteund. Een kort overzicht en een beschrijving van de projecten in de regio.

 


 

Begin 2010 is de Lokale Visserijgroep (LVG) Zuidhollandse Delta van start gegaan met de uitdaging om de positie van de unieke visserijcluster zijn te versterken en tegelijkertijd een extra impuls te geven aan de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de regio. Het visserijgebied Zuid-Hollandse Delta herbergt een unieke combinatie van visserijactiviteiten. Naast de grote thuishaven voor zeekotters zijn er twee toonaangevende werven, constructiebedrijven, een visserijschool, een vooraanstaande visafslag, een nettenmakerij, en een viswerkingbedrijf gevestigd.

Met middelen vanuit het Europees Visserijfonds en middelen van Verkeer en Waterstaat en Havenbedrijf (stimuleringsgelden Voordelta) kon de LVG innovatie- en samenwerkingsprojecten met subsidie ondersteunen. Steun voor een duurzame ecologische en economische ontwikkeling van de visserijsector en haar regio. De LVG bestond uit vertegenwoordigers uit de regio.

De regeling Duurzame ontwikkeling Visserijgebieden was een onderdeel van het Europees Visserijfonds (EVF). Het EVF loopt 31 december 2015 af. In de opvolger van het EVF, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is door Nederland niet opnieuw gekozen voor een regionale benadering.

Wat is bereikt?

In de regio Zuidwest Nederland heeft de visserijsector de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in innovatie, samenwerking en verantwoord ondernemen. Met als succesvol resultaat dat de sector de weg is ingeslagen van het ‘nieuwe’ vissen. Dat heeft veel kennis opgeleverd, maar ook nieuwe initiatieven en ideeën.

De LVG heeft 18 visserij gerelateerde projecten ondersteund (Zie de projecten op een rij). 2 projecten zijn niet tot uitvoering gekomen en 2 projecten zijn na de haalbaarheidsstudie ingetrokken. In onderstaande tabel zijn alle projecten vermeld. Uitgebreidere informatie over deze projecten is te vinden op de website www.blueportal.nl of op de websites van de betreffende ondernemers. Korte beschrijvingen van de projecten zijn ook opgenomen in een brochure die samen met de Stichting Verduurzaming Visserij Voordelta is uitgebracht.

De innovatie- en samenwerkingsprojecten die door de LVG ondersteund zijn, hebben een forse impuls aan de kennisontwikkeling in de regio gegeven. De visserijcluster in de Zuidhollandse delta heeft een vooraanstaande positie op het gebied van de pulsvisserij verworven. Zowel op het gebied van de vistuigen als het netwerk. De betrokkenheid van de visserijondernemers bij onderzoek in de visserijsector is in deze periode ook aanzienlijk toegenomen.

De visserijcluster in de Zuidwest staat op de kaart. Een mooi resultaat van de ondernemers in de regio.

 

De projecten op een rij

Begunstigde (=(bedrijfs)naam aanvrager)

Projectnaam

Korte omschrijving

AFGERONDE PROJECTEN VOORDELTA

FIRMA DE VOGEL

Pulsvisserij op Stellendam

De pulsvisserij betreft een nieuwe visserijtechniek waarmee aanzienlijke reducties in discards, bodemberoering en brandstofverbruik verwacht worden. De techniek is vooral gebruikt in het Noordelijke deel van de Noordzee (relatief makkelijke bodem). Samen met de firma Tanis (GO37) zijn de mogelijkheden onderzocht van de pulsvisserij in combinatie met de sumwing in het zuidelijke deel van de Noordzee. In het project is de met de nodige aanpassingen in tuig en netwerk aangetoond dat de pulsvisserij een economisch en ecologisch duurzaam alternatief is voor de traditionele boomkorvisserij.

J. EN C. DE VISSER-VAN LITH V.O.F.

Langevlerkenkuilen op tong voor de kust

De firma De Visser wil met een nieuw netontwerp tong vissen. Het betreft een techniek als alternatief voor de bodemberoerende visserij. Het project heeft nog geen goed renderende vistechniek opgelverd.

JACZON KOTTER VISSERIJ MAATSCHAPPIJ B.V.

Pulswing op de OD1 in de Zuid

De pulsvisserij betreft een nieuwe visserijtechniek waarmee aanzienlijke reducties in discards, bodemberoering en brandstofverbruik verwacht worden. De techniek is vooral gebruikt in het Noordelijke deel van de Noordzee (relatief makkelijke bodem). De firma Jaczon heeft onderzocht en aangetoond dat pulsvisserij pulsvisserij in combinatie met de sumwing in het zuidelijke deel van de Noordzee economisch en ecologisch mogelijk is.

STICHTING STC-GROUP

Investeringen in simulatortechnieken die brandstofbesparing en CO2/NOx reducties kunnen tonen

De visserijschool heeft een simulator ontwikkeld waarmee leerlingen en vissers de invloed van hun gedrag op het brandstofverbruik kunnen zien.

STICHTING STC-GROUP

Investeren in moderne visserijtechnieken op een visserijsimulator te stellendam

De visserijschool heeft een simulator ontwikkeld waarmee leerlingen en ondernemers kennis kunnen maken met visserijtechnieken als de twinrigvisserij en de flyshootvisserij. De visserij in de regio wordt vanuit historisch perspectief gedomineerd door de boomkorvisserij.

STICHTING STC-GROUP

Ondernemersvaardigheden in de zeevisvaart

Visserij-ondernemrs zijn vooral vakmensen. Het STC ontwikkeld samen met de Rabobank, accountantskantoor Baker Tilly Berk en de Vissersvereniging een opleidng ondernemersvaardigheden

STICHTING STC-GROUP

Onderzoekslokaal visverwerking

De visserijschool investeert in een visverwerkingsruimte en zal samen met visserijondernemers een onderzoeksprogramma uitvoeren om de kwaliteit van de vis te verbeteren.

STICHTING STC-GROUP

Werken/leren binnen het zeevisvaart onderwijs

Aanbod van arbeid is in de visserij loopt terug. Door een combinatie van werken/leren aan te beiden wil de visserijschoool de instroom vereenvoudigen. De opleindg wordt samen met de vissersvereniging en de producentenorganisatie ontwikkeld.

UNITED FISH AUCTIONS N.V.

Haal meer uit de vloot

In dit project werken visserijondernemers samen omde mogelijkheden te onderzoeken van andere bedrijfsmodellen en samenwerkingsvormen. Daarnaast wordt vissers uit de Voordelta de mogelijkheid geboden om kennis en vaardigheden om te zetten in visserij-diploma's via EVC. De inzetmogelijkheden van de vissers wordt heirmee verruimd.

UNITED FISH AUCTIONS N.V.

Innovatie- en Informatiecentrum Zuidwest Nederland

In dit project wordt een tesfaciliteit voor tuigen en netten ontwikkeld. Doelstelling is door middel van onderzoek de visserij verder te verduurzamen.

URSA MAJOR SERVICES B.V.

FIBER in Noordzeekustzone en Voordelta

Dit project beoogde een vissserij op basis van trilnaalden te ontwikkelen.Vooronderzoek wees uiteindelijk uit dat het principe niet werkte. Het project is ingetrokken.

ZEEVISSERIJBEDRIJF A.P. BAAIJ EN ZN.

Pulsvisserij in de Voordelta

Het project heeft de economische en ecologische haalbaarheid van pulsvisserij met de wing voor 4-meter tuigen aangetoond. De visserij  leidt tot minder bodemberoering, minder brandstofgebruik en zal het economisch perspectief van gemengde visserijbedrijven aanzienlijk verbeteren.

ZEEVISSERIJBEDRIJF C. TANIS JACZN./ZONEN C.V.

Aqua Planning Gear voor pulsvisserij

De pulsvisserij met de wing is weliswaar bruikbaar, maar niet voor de stenige zware bestekken in de Zuidelijke Noordzee. Samen met de firma Brinkman is een alternatief vistuig en netontwerp ontworpen en getest als alternatief voor de pulsvisserij met de wing. De visserij leidt tot minder bodemberoering, minder discards en Co2.

ZEEVISSERIJBEDRIJF P.A. BAAIJ EN ZN.

Combi-puls

Elektrische visserij (zg. pulsvisserij) is met name ontwikkeld voor de visserij op tong. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat pulsvisserij ook geschikt is voor de visserij op garnalen. Toepassing van deze techniek in de gemengde visserij (de zg. Combipuls - i.c. platvis en garnalen) leidt tot minder bodemberoering, minder brandstofgebruik en zal het economisch perspectief van gemengde visserijbedrijven aanzienlijk verbeteren.Het project heeft uiteindelijk voor de garnalenvisserij geen goed werkend systeem opgeleverd.

ZEEVISSERIJBEDRIJF P.A. BAAIJ EN ZN.

Garnalenpuls gecombineerd met pulsvisserij tong

Voor een groot aantal vissers inde Voordelta is een combinatie van pulsvisserij op tong en garnalen essentieel. In dit project wordt een combinatie van het MARELEC-systeem en het HfK-engineering pulssysteem ontwikkeld.

INGETROKKEN OF GEDEELTELIJK UITGEVOERD

 

 

URSA MAJOR SERVICES B.V.

FIBER in Noordzeekustzone en Voordelta

Dit project beoogde een vissserij op basis van trilnaalden te ontwikkelen.Vooronderzoek wees uiteindelijk uit dat het principe niet werkte. Het project is ingetrokken.

SILT

Broedhuis "Yellowtail Kingfish"

Ontwikkeling van een viskweekbedrijf op het Noordereiland. Uiteindelijk is de kweker uitgeweken naar Ijmuideno.a. In verband met de strenge lzoingseisen in het Haringvliet, en de hoge vraagprijzen voor de grond door Domeinen

ZEEVISSERIJBEDRIJF SL-9 JOHANNA VOF

Hybride aandrijving viskotter

Het schip de SL-9 zal als eerste viskotter met een hybride aandrijving worden uitegrust. De inevstering leidt tot minderbrandstofverbruik en  CO2-uitstoot. De investering draagt bij aan een duurzame visserij.

ZEEVISSERIJBEDRIJF VAN SETERS

Bulbsteven op bestaande kotter

De firma Van Seters wilde aantonen dat met een bulbsteven in de visserij een aanzienlijke brandstofbesparing te behalen is. Na het vooronderzoek door MARIN is het project niet doorgezet.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!