Home Nieuws LVG Vijfde openstelling regeling ‘Duurzame ontwikkeling Visserijgebieden’ oktober 2012
Vijfde openstelling regeling ‘Duurzame ontwikkeling Visserijgebieden’ oktober 2012

Van 1 oktober tot en met 31 oktober 2012 is het weer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor de regeling Duurzame ontwikkeling visserijgebieden. Voor projecten die bijdragen aan de economische versterking van de regio is in totaal € 300.000,- aan subsidie beschikbaar.

De Lokale Visserijgroep (LVG) nodigt wederom iedereen uit om met vernieuwende en innovatieve projecten te komen. Aanvragen dienen uiterlijk 31 oktober 2012 bij Dienst Regelingen digitaal ingediend te worden. Hiervoor zijn een gebruikersnaam, wachtwoord en tan-codes (digitale handtekening) nodig. Deze kunnen aangevraagd worden via het DR-loket: 0800 – 22 333 22. Houdt u er rekening mee dat een aanvraag voor een gebruikersnaam en dergelijke enkele werkdagen in beslag kunnen nemen.

Bij deze openstelling is € 300.000,- aan subsidie beschikbaar zijn voor projecten die voldoende bijdragen aan de economische versterking van de regio. De precieze voorwaarden en subsidiepercentages kunt u nalezen op de website van Dienst regelingen, www.drloket.nl.

De beoordelingscritera kunt u vinden op deze website. Afhankelijk van de beoordeling van de aanvragen van de eerdere openstellingen kunnen de criteria voor de beoordeling gewijzigd worden om bepaalde soort projecten extra te stimuleren. Houdt de website van de Lokale groep daarom in de gaten.

Als u een projectidee heeft neem dan contact op met het programmabureau. Zij helpen u graag en kunnen u mogelijk ondersteunen bij de verdere uitwerking.

Vergeet u niet tijdig een projectideeformulier aan te leveren. Dit is verplicht om voor subsidie in aanmerking te komen. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via de links die zijn opgenomen bij downloads LVG op deze site.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!