Home Nieuws LVG Toekenning derde tender september 2011
Toekenning derde tender september 2011

Op advies van de Visserijgroep ‘Zuid-Hollandse Delta' is naar aanleiding van een derde tender in september 2011, aan drie projecten in totaal 0,6 miljoen subsidie toegekend door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De subsidie komt uit het Europees visserijfonds en van de provincie Zuid-Holland.

De Visserijgroep ‘Zuid-Hollandse Delta' heeft het ministerie geadviseerd over de in september 2011 ingediende projecten. De goedgekeurde projecten sluiten volgens de Visserijgroep goed aan bij de regionale ontwikkelingsstrategie. De projecten richten zich op innovatie en verduurzaming van de visserij en dragen bij aan de versterking van de lokale kennisinfrastructuur en nieuwe werkgelegenheid in de regio. Van de drie ingediende projecten betreft het twee innovatieprojecten en een samenwerkingsproject.

 

Innovatie in een alternatief vistuig voor de pulsvisserij op de Zuidelijke bestekken.

De visserijbedrijven C. Tanis Jacz en Zonen (GO48) en Vof  C. En J.  Brinkman (SL42) werken samen aan het ontwikkelen van een alternatieve vistuigconfiguratie geschikt voor de pulsvisserij op de Zuidwestelijke bestekken. Samen met Van Wijk Installatietechnieken en Delmeco Fishing Technology is een visbuis ontworpen, die gecombineerd met de APG-sloffen (Aqua Planning Gear naar ontwerp Job Schot), naar verwachting meer tegemoet komt aan de eisen die op hun bestekken gesteld worden.

Aanleiding voor dit project is dat de ondernemers van de GO28 en SL42 van mening zijn dat de beschikbare visbuizen en electrodragers (wekveld) voor de beoefening van de pulsvisserij op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken nog erg kwetsbaar zijn.

De GO28 en SL42 zullen de eerste 2000pk-kotters zijn die met het pulssysteem van Delmeco op de Zuid(west)elijke bestekken actief worden met de pulsvisserij.

In het project zal ook nauw samengewerkt worden met de ARM7 en ARM44 die naar verwachting ook begin 2012 zullen over schakelen naar de pulsvisserij.

 

Bulbsteven op een bestaande kotter

Zeevisserijbedrijf Van Seters (SL27) richt zich met dit project op het verbeteren van de rentabiliteit onafhankelijk van visserijtechniek, soort vis, gebied en type ondergrond waarop gevist wordt. Met het project wordt beoogd een brandstofreductie van 20% brandstof te realiseren en kennis te vergaren en deze te delen met andere vissers en geïnteresseerden. Samen met de partner Padmos Machinefabrieken wordt de boeg van een bestaand schip aangepast door het plaatsen van een bulbsteven. Zij worden hierbij ondersteunt door het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN).

Het aanbrengen van een bulbsteven op een bestaand visserijschip is nog niet toegepast en kennis is zeer beperkt beschikbaar.

De verwachting is dat de opgedane kennis bijdraagt aan een rendabele investeringsmogelijkheid voor diverse andere schepen in de visserijsector.

 

Investeren in visserijondernemers en bemanning

De visafslag te Stellendam heeft samen met de visserijvereniging het initiatief genomen tot het project ‘Haal meer uit de vloot’. De aanleiding is dat de huidige structuur en bedrijfsvoering van visserijondernemingen in veel gevallen niet meer voldoet aan de eisen van een moderne onderneming.

Het project richt zich op de visserijbedrijven zelf. Welke stappen moeten ondernomen worden om te komen tot een betere benutting van kapitaal en arbeid.

Uiteraard moet dit leiden tot een rendabele visserij met een concurrerende kostprijs van het belangrijkste visproduct tong. Met in eerste instantie 6 toonaangevende visserijbedrijven uit de regio zal gekeken worden naar hun huidige bedrijfspositie en naar de mogelijkheden om hun bedrijfsstrategie invulling te geven op weg naar een duurzame en rendabele visserij. Op basis van deze ‘pilot’-bedrijven zal samen met het LEI een leidraad voor bedrijfsinnovatie opgesteld worden. Begeleiding van de bedrijven zal gecoördineerd worden door de UFA met ondersteuning van het accountantsbureau Baker Tilly Berk. Een randvoorwaarde voor een andere bedrijfsvoering is de beschikbare ‘bevoegde’ arbeidscapaciteit. Mede gezien de vergrijzing is arbeid mogelijk een beperkende factor. In het project is voorzien dat tien vakbekwame vissers ondersteund worden bij het behalen van hun vaarbevoegdheid op SW6-niveau.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!