Home Nieuws LVG Toekenning tweede tender januari 2011
Toekenning tweede tender januari 2011

Op basis van de tweede tender in januari 2011 heeft het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op advies van de Visserijgroep ‘Zuid-Hollandse Delta' aan vijf projecten in totaal 0,6 miljoen subsidie toegekend. De subsidie komt uit het Europees visserijfonds en van de provincie Zuid-Holland.

De Visserijgroep ‘Zuid-Hollandse Delta' heeft het ministerie geadviseerd over de ingediende projecten. De goedgekeurde projecten sluiten volgens de Visserijgroep goed aan bij de regionale ontwikkelingsstrategie. De projecten richten zich op innovatie en verduurzaming van de visserij en onderwijs en dragen bij aan de versterking van de lokale kennisinfrastructuur en nieuwe werkgelegenheid in de regio.

Innovaties in duurzame visserijtechnieken.

Van de vijf projecten richten drie projecten van visserijondernemers zich op innovaties van de visserijtechniek met als doel het toekomstperspectief van de eurokottervloot in de kustzone te verbeteren. Door de samenwerking met lokale partners leveren de projecten bovendien een bijdrage aan de opbouw van kennis in de regio. De volgende projecten zullen op korte termijn starten:

Lange vlerkenkuilen op tong voor de kust
Het Goereese visserijbedrijf De Visser – Van Lith (GO58) wil een nieuw type vangtuig ontwikkelen waarmee zonder noemenswaardige bodemberoering selectief op tong gevist kan worden met een kleine kotter in de kustgebieden, eventueel in een deel van het seizoen. Het betreft een innovatief project waarmee het perspectief van de huidige eurokottervloot van Stellendam zou verbeteren.

Gecombineerde pulsvisserij garnalen-platvis
Het visserijbedrijf P.A. Baaij en Zn (TH10) is gericht op het ontwikkelen van een gecombineerde pulsvisserij voor zowel de platvis als de garnalen. Voor de ontwikkeling van het combi-pulssysteem werken zij in dit project samen met Delmeco Fishing Technologies voor het pulsysteem en de Stichting Duurzame Garnalenvisserij voor het onderzoek.
Vanwege het belang voor zowel de Zuid-Hollandse als Zeeuwse kotters werkt de Visserijgroep Zuid-Hollandse Delta samen met de Visserijgroep uit Zeeland.

Pulsvisserij in de Voordelta
Het onderzoeken en ontwikkelen van de pulswing voor de eurokotter is het doel van visserijbedrijf A.P. Baaij en Zn (TH7). Voor het project zal een 4,5 meter-tuig ontwikkeld en getest worden op de kustbestekken. Een belangrijke vraag naast de technische haalbaarheid in de kustzone is de economische haalbaarheid van een pulswing voor een gemengd visserijbedrijf.

Investeren in onderwijs

De ontwikkeling van duurzame en innovatieve visserijmethoden vraagt ook een investering van het onderwijs. De visserijschool Stellendam (Scheepvaart en Transportcollege Rotterdam) zal samen met lokale visserijondernemers twee simulatoren ontwikkelen.
Een simulator om toekomstige vissers kennis te laten maken met nieuwe visserijmethoden als de twinrig-, flyshoot-, SumWing- en de pulsvisserij.
Een tweede simulator richt zich op het gebruik van voorstuwing en hulpmotorsysteem installaties. Door brandstofbesparing en reducties van CO2/Nox-reducties van gebruik zichtbaar te maken wil de visserijschool een bijdrage leveren aan het verminderen van de footprint van de visserijschepen. 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!