Home In de pers 2,3 Miljoen euro subsidie voor visserijregio Stellendam
2,3 Miljoen euro subsidie voor visserijregio Stellendam

Tijdens de algemene beschouwingen in de Provinciale Staten werd vorige week een breed gesteund amendement aangenomen, waarin de Provincie zich bereid verklaart om als cofinancier op te treden bij de verlening van Europese subsidie voor Visserijregio’s. Zoals we vrijdag al in Eilanden-Nieuws berichtten zal dit uiteindelijk voor de visserijregio Stellendam een bedrag van 2,3 miljoen euro subsidie opleveren. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van de gemeente Goedereede en de directeur van de UFA, Johan van Nieuwenhuijzen, zijn heel blij over de toezegging van de provincie.

Vorige maand bezocht de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie de Visafslag en ze lieten zich door verschillende vertegenwoordigers van bedrijven uit de visserijsector op de hoogte brengen van de situatie rondom de visserij op de kop van het eiland. De Statenleden waren gekomen op uitnodiging van de Lokale groep Visserijgebied Stellendam. In deze groep zijn de belanghebbenden van de visserij vertegenwoordigd. Ze wilden de provinciale politici overtuigen van de noodzaak om in aanmerking te komen voor een Europese subsidie voor visserijregio’s. Deze subsidie heeft tot doel om deze regio’s een economische impuls te geven. Om de subsidie te verkrijgen was er een cofinancier nodig en hier kwam de provincie voor in aanmerking. Aanvankelijk lag het niet voor de hand dat de provincie ook daadwerkelijk zou gaan meefinancieren, omdat men in het kader van de ‘Provincie Nieuwe Stijl’, waarbij de provincie minder taken voor zichzelf heeft weggelegd, de Visserij niet als speerpunt heeft opgenomen. Maar een amendement, ingediend door de CDA-fractie en breed ondersteund, kon gedeputeerde Joop Evertse niet naast zich neerleggen en hij verzekerde de statenleden dat de provincie als cofinancier zal optreden. Verder werd bekendgemaakt dat de provincie ook ambtelijke ondersteuning zal verlenen aan de visserij bij het verkrijgen van de subsidie. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat er in de komende vier jaar enkel miljoenen beschikbaar komen voor het visserijgebied.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen zijn blij met de subsidie die binnen handbereik is gekomen door een positieve instelling van de provincie. (Foto: Adri van der Laan)Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen waren blij met de houding van de provincie. Arend-Jan van der Vlugt wijst erop dat hij, zolang hij wethouder is, heeft geprobeerd om de provincie ‘warm’ te maken voor de visserij, “maar dit was niet zo gemakkelijk, want bij de provincie hebben ze lange tijd niet in de gaten gehad hoe belangrijk de visserij is voor ons gebied”. De wethouder wijst erop dat de situatie in Stellendam ‘uniek’ is, waarbij de hele visserijcluster op één plaats is geconcentreerd: visaanlanding, visafslag, visverwerking, scheepsbouw, het scheepvaart- en transportcollege (Visserijschool) en nettenfabricage. Deze concentratie van visserij- en aanverwante bedrijven biedt heel veel werkgelegenheid en heeft eveneens veel positieve effecten op de eilandelijke economie. Maar de sector is volop bezig met vernieuwing, en deze vernieuwingen kosten veel geld. Een forse subsidie zou dan ook zeer welkom zijn en het zou ook een impuls kunnen geven voor een bloeiende ‘visserijeconomie’ in de regio.

Johan van Nieuwenhuijzen noemt verschillende doelen op waarvoor de subsidie zou kunnen worden gebruikt. Visserijbedrijven zouden kunnen worden geholpen in hun zoeken naar andere - duurzame - vangstmethodes. Veranderingen die aan de schepen en de vistuigen moeten worden aangebracht kosten ook veel geld.

Breder kijken

Maar Johan van Nieuwenhuijzen en zeker ook Arend-Jan van der Vlugt kijken verder dan alleen naar technologische verbeteringen aan de schepen. Ze kijken bijvoorbeeld ook naar het treffen van betere voorzieningen rondom het vermarkten en pellen van garnalen, maar ook naar de infrastructuur in het Stellendamse havengebied. Overigens wordt er wel op gewezen dat de gelden wel degelijk besteed dienen te worden in of aan het ‘visserijgebied Stellendam’. Arend-Jan van der Vlugt wijst erop dat de gemeente en de visserijgroep er alles aan zal doen om de ondernemers in het gebied te stimuleren om ‘mee te doen’ met het doorvoeren van vernieuwingen in hun bedrijfstak.

Recreatie

Verder zullen er ook initiatieven worden genomen om de combinatie tussen de visserij en recreatie te verstevigen. Hiervoor kan men ook het in de toekomst beschikbaar komende subsidiegeld gebruiken. Binnenkort zal de Lokale groep Visserijgebied Stellendam weer bij elkaar komen en zal men beginnen om subsidiedoelen in kaart te brengen.

De beide heren zijn bijzonder tevreden over de houding van de provincie en zij en alle betrokkenen in het visserijgebied gaan volop aan de slag om een goede bestemming te vinden voor deze Europese subsidie. Vorige week is dus gebleken dat het uitnodigen van de Statencommissie een goede zet is geweest van de Lokale groep. Nu hoopt men in de komende jaren hiervan de vruchten te kunnen plukken. Deze meevaller is juist in een tijd dat visserij langzaam uit een dal lijkt op te klimmen, een welkome stimulans, die zeker de jonge en enthousiaste vissers een steuntje in de rug zal zijn.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!